Jeg skrev denne side i 2012 og i 2022 anser jeg effekten af at drikke basisk (evt. ioniseret) vand for ringe.

Afkalkning af elektriske ioniseringsapparater

Jeg har solgt en del elektr. ioniseringsapparater, primært fra det koreanske firma Alkamedi, men sælger IKKE længere elektr. ioniseringsapparater, fordi ca. 10% af kunderne meldte om dårlig smag OG fordi Alkamedi IKKE kunne give mig en god løsning af problemet OG fordi jeg ikke orkede at bruge tid på disse udfordringer.

I øvrigt havde jeg i starten af min interesse for basisk vand den fornemmelse at det IKKE var en god ide at lade vand løbe igennem et elektrisk apparat. Jeg følte mere for mineraler til at tilføje vandet disse gode egenskaber incl. antioxidanter. Se shoppen under mineralfilter og omvendt osmose.

Afkalkningspumpe og citronsyre bruges til at afkalke et vandioniseringsapparat.

Efter afkalkning er forholdet mellem basisk og surt vand fint, nemlig ca. 2:1, og derefter forrringes forholdet med stigende tilkalkning. Senest ved 1:2, dvs. dobbelt så meget surt vand som basisk vand, bør afkalkes.

Det anbefales regelmæssigt at afkalke, senest efter 6-12 måneders brug. De ioniseringsapparater, som arbejder med polvending (Alkamedi og Allsbon) og dermed beskytter elektroderne mod tilkalkning, kalker også til på et tidspunkt ved spildvandsudgangen.

Jo højere basisk niveau og jo lavere gennemstrømningshastighed desto hurtigere tilkalkning.

De følgende anbefalinger er kun anbefalinger (links i parentes fører til liste over danske kommuners vand og vandets hårdhed):

 

Sådan afkalkes, video

under videoen er vejledningen som tekst.

Princippet er følgende: Man laver et kredsløb, så citronsyreopløsning føres rundt i apparatet: ind af spildvandsslangen, gennem apparatet og ud af den dispenser, hvor det basiske vand normalt løber ud.

 1. Strøm til ioniseringsapparatetet afbrydes på hovedkontakten (ikke på selve apparatet).
   
 2. Opløs en 20g citronsyre i et stort glas med ca. 1/2 liter varmt vand.
   
 3. Forbind pumpens slange med apparatets spildvandsslange. Sørg for, at apparatets dispenser (hvor det basiske vand normalt kommer ud) er over glasset, således at vandet løber ned i glasset.
   
 4. Pumpens drejeknap skal stå på max. (+).
   
 5. Check først, om pumpen virker ved at sætte strøm på. Hvis pumpen virker, tag pumpens forreste del (klap) af og spul det lille hvide hjul godt med vand og sæt klappen på igen.

  Citronsyre fra tidligere kan klæbe til pumpen, hvis den efter afkalkningen ikke blev spulet ordentligt. Prøv evt. at slå pumpen mod en hård genstand for at løsne den citronsyre-"klumpen".
   
 6. Alkamedi: Drej den runde knap til OFF, altså lukket.

  VIGTIGT: Ved andre ioniseringsapparater, som ikke har en magnetventil eller ON/OFF drejeknap slukkes for vandet via vandhanen, og således kan citronsyren ikke nå forfilteret.
   
 7. Beholderen med pumpen skal stå mindst i samme højde som ioniseringsapparat, gerne højere således at tyngdekraften.
   
 8. For at hjælpe pumpen igang kan glasset/beholderen med pumpen løftes højere end ioniseringsapparatet.
   
 9. Lad pumpen køre ca. en halv time og check derefter forholdet mellem basisk og surt vand, som helst skal være dobbelt basisk vand som surt vand. Afkalk om nødvendigt endnu en eller flere gange.

  Pkt. 10-12 siger jeg IKKE på videoen:
   
 10. Smid vandet med citronsyren ud i vasken.
   
 11. Skil pumpen fra surtvandsslangen og spul pumpen et minut med frisk vand.
   
 12. På ioniseringsapparatet drejes fra OFF til ON og der åbnes for vandtilførslen. Lad vandet løbe 3 minutter for at spule citronsyreresterne ud af apparatet.
   

Slut


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share