Hvad er pH?

Oversat af Michael Maardt fra en artikel af Rob Samborn, tidl ansat hos HM Digital, juli 2010 i tidsskriftet urbangardenmagazine

PH er forkortelsen for "potentiale af hydrogen", som angiver et stofs sure eller basiske egenskaber. Standard pH-skalaen (undertiden benævnt surhedsgraden) går fra 0 til 14, selv om det er muligt at overskride disse niveauer. Jo højere pH, desto mere basisk. Jo lavere pH, jo mere surt. Et pH-niveau på 7,0 er neutralt

Hvordan kan du måle pH?

PH-værdien af ​​en væske kan måles under anvendelse af reagenser inkorporeret i papirstrimler eller væskedråber eller med et digitalt pH-meter. Reagent test strips og dråber indeholder farve-matching teknikker. De er billige, men i det lange løb dyrere end et pH-meter.

Endnu vigtigere, strimler og dråber har en holdbarhed, de giver ikke stor præcision, og den matchende farve er åben for fortolkning. De fleste strimler viser en stigning i trin på måske 0.5, ikke særlig nøjagtigt. Og hvad med de farveblinde? En digital pH-meter giver en værdi på en skærm.

Hvordan virker pH-målere?

De mest almindelige pH-metre er forsynet med en glas-sensor og et referencerør. pH-elektroden måler aktiviteten af brint-ioner ved at generere en lille elektrisk spænding over sensoren og reference-røret. Måleren konverterer denne spænding til en pH-værdi og viser det på en digital skærm.

Mange digitale pH-målere har et indbygget termometer, der automatisk justerer for eventuelle uoverensstemmelser fra middelværdien på 77º F eller 25°C. Denne funktion kaldes automatisk temperatur kompensation (ATC)

Hvad er kalibrering og hvorfor er det nødvendigt?

Kalibrering er beslægtet med tuning, og ligesom et musikinstrument skal indstilles fra tid til anden, skal et videnskabeligt instrument være behørigt kalibreret for at opnå nøjagtige testresultater.

Den eneste sikre måde at afgøre, om et pH-meter er kalibreret korrekt, er ved at sammenligne den til et laboratorie-certificeret referencepunkt, mere almindeligt kendt som en buffer opløsning. Bufferopløsninger er flydende, men kan også købes i pulverform og blandes med destilleret eller deioniseret vand for at skabe en frisk batch hver gang.

Ethvert videnskabeligt instrument bør kalibreres så tæt som muligt på midten af det område, der testes. De tre mest almindelige pH-niveauer for kalibrering er 4.0, 7.0 og 10.0. Hvis sure opløsninger testes, dvs. under 7, bør et pH-meter kalibreres til både pH 4.0 og pH 7.0. Hvis basiske opløsninger testes, dvs. over 7, bør et pH-meter kalibreres til både pH 7.0 og pH 10.0.

Analog kalibrering sker ved hjælp af en lille skruetrækker til at justere aflæsningen, indtil den svarer til værdien af ​​bufferopløsningen. Digital kalibrering gøres ved at trykke op- og ned- knapperne, indtil aflæsningen svarer til værdien af ​​bufferopløsningen. Et digital pH-meter kan have analog kalibrering.

Nogle målere tilbyder også automatisk kalibrering, i hvilket tilfælde måleren automatisk genkender værdien af ​​bufferopløsningen og kalibrerer sig selv til denne værdi. Dette er langt den mest enkle fremgangsmåde til kalibrering, men det er vigtigt, at disse målere også kan kalibreres manuelt for finjustering og / eller fejlfinding.

Mange mærker af pH-metre er fabrikskalibreret og klar til brug med det samme. Dog bør fabrikskalibreringen kun betragtes som en bekvemmelighed for et par anvendelser, kalibreringen kunne have flyttet sig under forsendelsen, og det er også muligt, at fabrikskalibreringen ikke er ideel til dine behov.

Uanset hvilken kalibreringsmetode dit apparat anvender, læse omhyggeligt brugsanvisningen og udfør kalibrering i henhold til producentens anbefalinger.

For de bedste resultater, bør et pH-meter kalibreres:

Hvordan skal et pH-meter plejes korrekt ?

Selv om der er generelle vedligeholdelsesteknikker til pH-metre, har hvert mærke og model sine krav.

Ud over hyppig kalibrering, vil korrekt vedligehold af pH-sensoren sikre en længere levetid og mere præcise resultater. Mange pH-metre indeholder glas-sensorer og referencerør, der skal opbevares i særligt udviklede opløsninger. Hvis du bruger en håndholdt måler, vil opbevaringsvæsken ofte være i målerens hætte. For de fleste pH-sensorer, er det kritisk, at sensoren opbevares vådt i den rette opløsning.

For at rengøre pH-sensoren skylles med destilleret, demineraliseret eller deioniseret vand. Ryst overskydende vand væk og sæt sensoren tilbage i sin opbevaringsvæske. Sørg for at der er lidt opbevaringsvæske i hætten. Man kan bruge flg. opbevaringsvæsker:

Størstedelen af ​​pH-sensorer har en levetid på ca 1-2 år. Hvis du oplever tilfældige resultater og har svært ved kalibrering, kan det være tid til at udskifte sensoren (eller apparatet, hvis apparatet ikke har en udskiftelig sensor).

Tips og tricks


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share