Michael Maardt 2012

Akvarie silikatfilter harpiks ionbytning

Harpiks (eng. resin, tysk Mischbett) bruges af bl.a. akvarister og vinduespudsere til at sænke MikroSiemens-værdien. Det sker via ionbytning. Der fjernes altså intet fra vandet, men der ændres ved kemiske forbindelser. Vinduespudsere ønsker µS-værdien så tæt på nul som muligt. Derved er vandet meget "aggressivt" og blander sig med andre stoffer, og derved godt til rengøring.

Nogle akvarister ønsker typisk efter et omvendt osmoseanlæg at lade vandet flyde igennem et harpiksfilter, også for at reducere µS-værdien, for derefter at tilsætte bestemte stoffer. Akvaristen har på denne måde bedre styr på, hvad vandet indeholder og dermed bedre kontrol over vandet i akvariet.

Denne side lavede jeg i 2012. Produkterne i shoppen er måske ikke helt, hvad jeg omtaler på denne side.

August 2012: Video en herunder viser beholdere/filterhuse til harpiks påfyldning til at lave ultrarent vand tæt på 0ppm eller 0µS.

August 2012: Videoen herunder tester, om 2 små filterhuse er bedre end 1 ved de små 3trins anlæg. Eneste video på denne side, hvor jeg måler µS værdier.

Hvis du har et anlæg med 3 store filterhuse, hvor filterhusene er forbundet med slanger, kan du evt. bruge det 3. filterhus som harpiksfilter, så slipper du for at købe endnu et filterhus. Husk at harpiksfilter skal komme EFTER membranen:

August 2012: Videoen herunder viser, hvordan 3. filterhus med et anlæg med pumpe bruges som harpiksfilter.

Nederst på siden endnu en video om det samme, blot med et andet anlæg uden pumpe (jeg vidste faktisk ikke, at jeg havde lavet 2 videoer om det samme).

Jeg sælger ny harpiks/granulat til fremstilling af ultrarent vand eller De-Ioniseret vand ned til 0,1µS.

Nogle benytter harpiks UDEN et osmoseanlæg til at lave 0ppm vand, men det er i det lange løb dyrt. I et omvendt osmoseanlæg SKAL harpiksfilteret placeres EFTER membranen, som typisk laver vand med 20-50µS (svarer til 10-25ppm). Dermed er vandet allerede godt filtreret, inden det kommer til harpiksfilteret, og dermed slides der ikke så meget på harpiksen/granulatet.

Genfyld/refill

Hvis du har set videoen, er flg. beskrivelse om filterhusene ligegyldig, fortsæt din læsning længere nede på siden ved Sådan fyldes harpikspatroner"

Gå til alle produkterne i shoppen

Sådan fyldes harpikspatroner

Flg. har jeg læst i et tysk forum fra en fagmand, men hvor stor betydning det har, ved jeg ikke, men det skader ikke at gøre det på denne måde: Ingen små korn må bevæge sig. Hvis der er for meget spil i filterbeholderen, forbinder de enkelte ion-dele sig. Fyld harpiksen langsomt i små dele i beholderen, dernæst lader du langsomt vand løbe ned i beholder, indtil vandet står lige over harpiksen.

Ganske let drejer og svinger du beholderen, så luftblærer kan forsvinde. På den måde arbejder du dig igennem beholderen, indtil beholderen er fyldt.

Det handler om, at vandet tvinges til at møde så mange harpikskugler som muligt med så lang kontakttid som muligt. Hvis harpiksen ikke er pakket særlig godt, smutter vandet 'udenom' og laver måske sin egen bane gennem beholderen uden at møde særlig mange harpikskugler.

Kapacitet/effektivitet

Jeg har læst flere steder og mine foreløbige undersøgelser viser: Jo større volumen harpiks og jo langsommere osmosevandet løber gennem harpiksfilteret, desto renere vand opnås. Og fra en erfaren tysker har jeg fået at vide:

Efter et osmoseanlæg renser 1 Liter harpiks 800-1.200 liter vand med ca. 30-40µS til 0-1µS ved en gennemstrømning på ca. 10 liter pr time.

Nogle er tilfredse med vand under 3-4ppm (6-8µS) og skifter harpiks ved dette niveau. Akvarister har forskellige krav, nogle skifter ved 1ppm.

På billedet til højre ses et lille 3trins osmoseanlæg forsynet med det lille 0,25L harpiksfilter. Det handler om kontaktflade og -tid. Derfor bør vandet løbe så meget OPAD som muligt for at opnå størst mulig kontakt.

 

Test af effektivitet

Indtil nu har jeg kun set undersøgelser af harpiksens effektivitet efter et osmoseanlæg hos Waterpilot. Grafen til højre viser et 10" filterhus med filterpatron.

Jeg har testet. Jeg startede med et 3-trins anlæg med en 125GPD membran og det lille 0,25Liters harpiksfilter. Jeg måler med TDS-3, EC-3 og bruger AP-1 og AP-2 som kontrolmålere - indtil nu har de målt det samme.

Parametre: fra liter: til liter: µS: ppm:
osmose: 020ppm 000 200 000 000
0,25L harpiks 200 210 001 000
6 Liter pr time 210 230 002 000
  230 250 003 001
  250 490 004-5 002-3

og længere kører jeg ikke med denne test, thi det bliver sikkert ved mange liter endnu. Anders skriver i saltvandsforum.dk, at han har lavet over 2.000 liter vand med kun 2µS med ca. 0,6 liter harpiks, så jeg kunne sikkert også blive ved til 1.000 liter ved 5µS, men det er spild af vand.

Direct Flow anlæg med 3 harpiksfiltre

En person melder, at han med et osmoseanlæg, som producerer over 1.000 liter dagligt og dermed har en høj gennemstrømning, og 3 stk 10" filterhuse med patron har lavet 15.000 liter vand med 000ppm efter 2. filterhus. Efter 1. filterhus måles 002-003ppm. Han flytter rundt på filterhusene for at slide harpiksen lige meget i alle filterhusene, og skifter harpiksen, når værdierne bliver for høje.

Anlæg med 30 liter pr time

Jeg har testet et anlæg med en gennemstrømning på 30 liter/time. Her er flowet tilstrækkelig højt til at det betyder noget. Med et 0,6 liter harpiksfilter laver jeg 1,6µS og med 2 harpiksfiltre laver jeg 0,8µS, så her betyder volumen og gennemstrømningshastighed noget.

VIGTIGT: Ved omvendt osmose anlæg: Harpiks-filteret placeres umiddelbart EFTER membranen.

Opbevaring

Opbevar harpiks så fugtigt som muligt i lufttætte plasticposer. For nogle år siden troede jeg, at lys og mørke var vigtigt. Senere fik jeg at vide, at kun fugtigheden er vigtig.

Når jeg modtager en sæk på 25L, åbner jeg den og fylder et halvt kilo i en frysepose, slår en knude på posen og putter den ned i en sort sæk. Sådan bliver jeg ved, til harpikssækken er tom. Så har jeg ca. 36 halve kilo i lufttætte plastposer.

Filtreret bliver for størstepartens vedkommende

 

DeIonisering eller total afsaltning af vand

DI er den engelske betegnelse for De-Ioniseret vand. På dansk kalder vi det deioniseret, demineraliseret eller afsaltet vand. Metoden til at opnå dette kaldes ionbytning.

Visse kemiske forbindelser er i stand til at binde opløste ioner i vand. Disse stoffer kaldes ionbyttere. Mange kendes fra naturen (f.eks. zeolit, kitosan og aluminiumsilikat), men de fleste fremstilles i dag syntetisk.

Ionbyttermaterialet kan være på fast eller flydende form. Det mest almindelige er, at ionbytteren coates på små polystyren kugler (harpiks), der har en meget stor indre overflade (50-100 m²/g). Disse aktive harpikskugler kaldes ofte ionbyttermasse eller harpiks, på eng. Mix Bed resin og på tysk Mischbettharz.

De aktive kemiske grupper er typisk Kationbytter og Anionbytter. I kationbytteren optages de positive ioner (kationerne). Det kan være simple metalioner. I anionbytteren optages de negative ioner (anionerne). Det er normalt saltrester.

Ved ionbytningen får vi brintioner og hydroxylioner i vandet i stedet for metalioner og saltrester. Da brintioner og hydroxylioner danner vand, får vi med andre ord vand uden ioner. Dette vand kaldes afsaltet vand, deioniseret vand eller demineraliseret vand.

Jo renere vandet er, jo større er den elektriske modstand (rent vand kan IKKE lede en elektrisk strøm). Harpiks til vandbearbejning har fødevarekvalitet eller meget høj kvalitet. Fødevarekvalitet er tilstrækkelig til delvist at opfylde kravene i akvaristikken.

Højtydende (High Performance) harpiks fjerner flere forurenende stoffer fra vandet og frisætter selv få forurenende stoffer. Højtydende ionbytterharpikser anvendes hovedsageligt inden for kraftværker eller ved nuklearindustrien. Her stilles store krav til vandets renhed.

Rentvandskvalitet:

Uden osmoseanlæg renser 1 Liter harpiks til 80 liter vand med 0ppm, hvilket i det lange løb er en dyr fornøjelse. Det flg. gælder UDEN osmoseanlæg:

En liter harpiks filtrerer

Udbytte udregnes på flg. vis:
a Liter harpiks x 1500 / lokale hårdhed i °GH =  b Liter rent vand.
Eks.: 5 Liter harpiks x 1500 / 5° GH = 1.500 Liter rent vand med 0µS.

Links

Jeg tvivler på, at der findes andre end amer. Spectrapure, der går så meget op i osmoseanlæg og filtrering og ved så meget om det og sælger produkter til det. De har skrevet en masse gode ting i verdens største akvaristforum reefcentral.com

Her er kun det bedste godt nok. Desværre koster det vildt meget at få sendt deres produkter til Europa, så det har jeg ikke gjort, ej heller købt af den tysker, der handler med Spectrapures produkter. Jeg har talt med ham.


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share