Michael Maardt 2012

Fejltolkning af pH målinger

Mad- og drikkevarer er enten syre- eller basedannende. Bemærk at jeg har fremhævet "dannende". Alt, hvad vi indtager, har en vis effekt på vores legemsvæsker i sur eller basisk retning, altså et potentiale. Hver væske eller fødevare har sit eget potentiale.

Dette potentiale er imidlertid IKKE det samme som den pH-værdi, der kan måles i en væske. Et godt eksempel er citron, som er sur, MEN citron er basedannende pga de mineraler, som den indeholder.

Fejlen består i at sætte lighedstegn mellem en væskes pH-værdi og dens syre- eller basedannende potentiale.

Der er ingen entydig relation mellem disse to ting. En sur væske kan være basedannende. En basisk væske er mig bekendt altid basedannende.

Jeg fandt en dansk tabel: Er fødevaren syre- eller basedannende?


© 2011-2019 by Michael Maardt • Rent-Postevand.dkKontakt