Michael Maardt 2012

Fejltolkning af pH målinger

Mad- og drikkevarer er enten syre- eller basedannende. Bemærk at jeg har fremhævet "dannende". Alt, hvad vi indtager, har en vis effekt på vores legemsvæsker i sur eller basisk retning, altså et potentiale. Hver væske eller fødevare har sit eget potentiale.

Dette potentiale er imidlertid IKKE det samme som den pH-værdi, der kan måles i en væske. Et godt eksempel er citron, som er sur, MEN citron er basedannende pga de mineraler, som den indeholder.

Fejlen består i at sætte lighedstegn mellem en væskes pH-værdi og dens syre- eller basedannende potentiale.

Der er ingen entydig relation mellem disse to ting. En sur væske kan være basedannende. En basisk væske er mig bekendt altid basedannende.


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share