Hvad viser en pH måling af urin og spyt?

Billedet viser en del af en lille bøtte med pH-strips, jeg solgte for nogle år siden, men pga ringe efterspørgsel sælger jeg det ikke mere.

I 2012 besøgte jeg flere personer i bl.a. München og Basel, som havde beskæftiget sig intensivt med ovenstående emner (og skrevet bøger om det) samt andre lignende emner omkring vand, syre-base osv. og jeg lærte bl.a. denne artikel:

Vigtigt: Urins pH-værdi viser, hvad kroppen/nyrerne udskiller, IKKE kroppens eller lymfens pH værdi. En sur urin viser, at kroppen udskiller syre.

Årsagen til den sure urin er en blanding af to ting: 1. Kroppens lymfer indeholder megen syre og 2. nyrerne fungerer godt. Hvis du kort tid forinden har indtaget syredannende mad eller væsker og/eller er i gang med en afgiftningskur, er en sur urin et godt tegn: dine nyrer fungerer fint.

Kritisk er permanent basiske eller kun svagt sure pH-værdier: De viser, at kroppen ikke udskiller syre via nyrerne.

pH-værdien i spyt spejler derimod kropsvæskernes pH-værdi. Man må ikke have drukket forsurende drikke to timer før målingen og spyttet skal sluges et par gange, før målingen, således at kun frisk spyt måles. Spyttets pH skal helst være let basisk.

Også for tændernes sundhed er basisk spyt vigtigt, thi karies opstår af karies-bakteriernes syreudskillelse.

Sygdomme som kræft og diabetes går hånd i hånd med en lav pH-værdi i spyttet. De fleste kronisk syge har derfor også problemer med tænderne. Disse iagttagelser er desværre ikke statistisk påvist, men enkelte observationer viser, at mennesker, der dør af kræft, ofte havde en pH under 6 i spyttet.

Spyttets pH er en god indikator for dine ekstracellulære væsker og dine basiske mineralske reserver. Lavere end 6.5 betyder, at du har utilstrækkelige alkaliske reserver. Efter måltider skal pH helst stige til 7.8 eller højere. Hvis der ikke er nogen stigning betyder det, at kroppen mangler alkaliske mineraler, især calcium og magnesium.

Din urin pH er en indikation af, hvor godt din krop arbejder på at opretholde en ordentlig pH i dit blod. Ved at tage urinprøver kan du få et ret præcist billede af din krops pH, fordi nyrerne filtrerer salte i pH-reguleringen. Teststrimler eller en digital pH måler kan give et skøn over pH i blodet baseret på, hvad din krop udskiller gennem nyrerne. Urinens pH varierer afhængig af tidspunkt på dagen fra 4.5 til 9.0, men det ideelle er mellem 6.8 og 7.2. Værdien er lavest om morgenen.

2022: Jeg forhandlede i en årrække pH-strips, men pga ringe efterspørgsel stoppede jeg med det.


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share