Lovgivning

Lovgivning i Danmark

§ 3. For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af:

1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse,
2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning,
3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller
4) er typegodkendt i Sverige.


Alle de i denne shop af denne bekendtgørelse berørte genstande tilfredstiller ovenstående.
Kan IKKE købes i dag. Årsag: udgået, erstattet eller midlertidigt udsolgt. Kig lagerstatus øverst til højre. Hvis "midl. udsolgt": Skriv din email, klik "Giv mig besked!", og du får besked når varen igen er på lager.-->