Hvad fjerner et aktivt kulfilter?

Aktivt kulstof er ret mirakuløst med hensyn til evnen til at fjerne giftstoffer, lugt og dårlig smag fra postevand. Aktive kulfiltre er små stykker kulstof, i granulær eller blokform, der er blevet behandlet til at være ekstremt porøse. Blot et gram aktivt kul kan nemt have et overfladeareal på 500-3000 m2. Det er overfladearealet, der gør det muligt for aktive kulfiltre at være meget effektive ved adsorbering (fjernelse) af forurenende stoffer og andre stoffer.

Foruden overfladearealet har aktive kulfiltre forskellige muligheder i forhold til størrelsen af ​​de forurenende stoffer, de fjerner. Disse stoffers størrelse spænder fra omkring 0,5 µµ er 0,001 millimeter.
Klik for mere info.
til 50 mikron eller µ (udtales my). Jo lavere værdi, desto mindre pore, og desto mere effektive.

Når vandet strømmer gennem et aktive kulfilter, fastholdes kemikalierne i kullet. Effektiviteten afhænger af vandets gennemstrømningshastighed og af vandets temperatur. Derfor skal de fleste mindre aktive kulfiltre anvendes med lavt tryk og koldt vand. Aktivt kul er normalt lavet af kokosnøddeskaller, træ eller kul og sælges som granuleret aktivt kul eller kulstofblokke.
Rent-Postevand.dk sælger kulblokfiltre

Hvad fjerner og reducerer aktive kulfiltre?

Aktivt kulstof fjerner meget effektivt mindst 81 kemikalier, ret effektivt ved andre 30 kemiske stoffer og moderat effektiv ved andre 22 kemiske stoffer. Det fjerner ikke alt fra postevandet.

I følge EPA (Environmental Protection Agency i USA) er aktivt kulstof det eneste filter, der anbefales til at fjerne alle 32 identificerede organiske forurenende stoffer, herunder THM'er. Det samme gælder for alle 14 pesticider og 12 herbicider.

Hvad indeholder vandet og hvordan kan aktivt kulstof hjælpe?

Det meste offentlige vand fra vand i Europa og Nordamerika er delvis reguleret og testet. Visse steder tilføjes klor, hvilket er både giftigt og giver dårlig smag og lugt (svømmehallen !). Et aktivt kulfilter er fremragende til at fjerne klor, smag og lugt. Du ser ofte på filtre bogstaverne CTO, som betyder Chlorine, Taste and Odor.

Klor og biprodukter

Den mest almindelige bekymring for ledningsvand er biprodukter (VOC - flygtige organiske kemikalier) fra klor, såsom THM'er, der er identificeret som potentielt kræftfremkaldende. Aktivt kulstof er meget effektivt til at fjerne disse.

Hvad aktivt kulstof ikke filtrerer

På trods af de 80+ forurenende aktive kulfiltre, er der også noget indhold, som det ikke fjerner:

Aktivt kulstof reducerer generelt ikke TDS (Total Dissolved Solids), som er en fælles foranstaltning, der anvendes af vandfilter-salgsfolk. Mere specifikt er aktivt kul normalt ikke tilstrækkeligt til fjernelse af følgende stoffer.

Bly

I områder og bygninger med blødt vand og gamle rør kan der være risiko for bly i ledningsvand. Normalt aktivt kul er ikke effektivt til at fjerne dette, men her er specielle filtre som TAPP 2, der fjerner bly meget effektivt.

Mikrobiologiske forureninger

Dette er et af de mest almindelige drikkevandsproblemer i mindre udviklede lande. Især for vandbårne gastrointestinale sygdomme (fx diarré, som besøgende ikke plejer at få til det lokale vand). Aktive kulfiltre er generelt ikke tilstrækkelige til at fjerne sådanne forurenende stoffer.

Arsen

Fælles på nogle steder, hvor grundvandet er blevet forurenet. Aktivt kulstof fjerner 30-70% arsen, men er ikke tilstrækkeligt på steder, hvor dette fremhæves som et reelt problem.

Hvis dit lokale vand indeholder et eller flere af disse stoffer, skal du sørge for, at filteret reducerer dem til et sikkert niveau. Det meste af tiden betyder det at kombinere aktivt kul med andre typer af filtre, såsom Ion Exchange. Læs mere om de bedste filtreringsteknologier.

Konklusion

Aktivt kulstof er en strålende teknologi til vandfiltrering og løser mange problemer, men ikke alle. Derfor er det vigtigt at forstå kapaciteterne og begrænsningerne, og i tilfælde af usikkerhed er du velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Kilder:


© 2011-2019 by Michael Maardt • Rent-Postevand.dkKontakt