Farligt at drikke omvendt osmosevand?

Der er delte meninger om dette spørgsmål. Det afhænger som ved mange andre ting af flere faktorer. Ved de fleste sundhedsmæssiger emner er det sjældent, at EN ting er ÅRSAGEN. Oftest er der tale om et samspil mellem flere faktorer. Flere bruger i denne forbindelse ordet COCKTAIL. Under visse betingelser KAN det være farligt at drikke omvendt osmosevand i rå form, dvs UDEN at tilsætte mineraler.

Hvis man gennem mange år drikker omvendt osmosevand UDEN at tilsatte mineraler OG SAMTIDIGT spiser usundt OG har svært ved at optage visse mineraler, så kan det være farligt at drikke omvendt osmosevand, fordi sådant vand er 'aggressivt' - se forklaring nedenfor.

Jeg læner mig op af forsigtighedsprincippet ved at anbefale at tilsætte mineraler f.eks. himalayasalt eller et af disse mineralfiltre som sidste led EFTER et omvendt osmoseanlæg. Når det aggressive osmosevand løber gennem et mineralfilter, suger det rigtig godt til sig af mineralerne. Jeg har brugt det billige AIMRO mineralfilter i over et år og det ændrer pH-værdien fra osmosevandets 6,5 til 7,5 eller højere, alt afhængig af, hvor hurtigt vandet løber igennem mineralfilteret.

Omvendt osmose fjerner mange stoffer fra vandet, både de gode og de dårlige.

Omvendt osmoseanlæg fjerner 90-99% af alle faste stoffer i vandet. Omvendt osmose fjerner uorganiske mineraler, forurenende stoffer, herunder vira, bakterier, pesticider, arsen, fluor, narkotika, kviksølv, nitrat, mikrober, tungmetaller, alle radioaktive materialer, og mange flere. Tilstedeværelsen af andre hårde metal-mineraler (nogle er radioaktive!) er mistænkt for at forårsage flere degenerative sygdomme.

Uorganisk versus organisk bundne mineraler

I forbindelse med fotosyntesen optager planter de nødvendige mineraler fra jordskorpen, som består af døde uorganiske mineraler. Når disse grundstoffer eller mineraler i fotosyntesen forbindes med bl.a. kulstof bliver de til ORGANISK BUNDNE mineraler, der kan forarbejdes af os mennesker.

Vi mennesker får primært mineraler fra den mad, vi spiser. Mennesket har brug for og kan bedst optage organisk bundne mineraler, som kun er tilgængelige i levende organismer såsom planter og grøntsager. Uorganisk bundne mineraler, som fx findes i postevand, kan godt optages af kroppen, men i meget mindre omfang, kun ca. 6-30 pct. Så det er ikke fra vandet, man skal regne med at få dækket sit daglige mineralbehov. Til gengæld er mineralerne i postevandet med til at opretholde en balance, der gør, at kroppens egne mineraler ikke udvaskes!

OMVENDT OSMOSEVAND UDVASKER MINERALER FRA KROPPEN

Vand kaldes et universelt opløsningsmiddel. Jo renere vandet er, jo mere aggressivt angriber det "noget", der kan opløses. Derfor er rent vand meget udrensende, og det KAN dermed også udrense eller fjerne kroppens egne mineraler og føre dem med ud i urinen. Vigtigt er derfor at tilføje kalcium og magnesium, så knoglerne ikke afkalkes.

For nogle år siden troede jeg på argumentet, at mennesker i årtusinder har drukket regnvand. Nu er jeg ikke så sikker på, at vi nutildags kan sammenligne regnvand og osmosevand blot ved at måle Mikrosiemens værdier. Og vi kan slet ikke sammenligne det menneske, der levede for mange tusinde år siden, men vor tids mennesker i en industrialiseret forurenet verden. Regnvand og osmosevand er IKKE det samme. Regnvand indholder måske ioner (elektrolytter), som osmosevand IKKE indholder.

VIGTIGT

Omvendt osmosevand udvasker kroppens mineraler eller sagt på en anden måde: Det opløser sig med og udskiller mineralerne. Hvis vi går et skridt videre, kan man sige, at vand ØNSKER at blande sig med noget. Der er en grund til, at vi bruger vand til at gøre rent med. Vinduespudsere bruger osmosevand UDEN tilsætningsstoffer.

Omvendt osmoseanlæg til drikkevand kan eller snarere SKAL tilføjes et mineralfilter, hvorved der tilføjes typisk calcium, natrium, magnesium og kalium. Tilsætning af disse 4 mineraler er nok til at gøre vandet neutralt, dvs. at vandet ikke udvasker eller stjæler mineraler fra kroppen. Hvis omvendt osmoseanlægget ikke allerede har et mineralfilter som sidste led, er det let at tilføje et mineralfilter. Eller tilføj himalayasalt el. lign. til osmosevandet.

Det er IKKE tilstrækkeligt at spise mange mineraler og samtidigt drikke rent osmosevand. Osmosevandet SKAL tilsættes mineraler, inden det drikkes.

Jeg gentager: Problemet med osmosevand er IKKE det ringe indhold af mineraler, altså at man ikke får de mineraler, som osmoseanlægget har fjernet fra vandet. Problemet er, at osmosevand er aggressivt og suger kroppens gode mineraler til sig, som derved udskilles via urinen. Drikker man osmosevand over en længere periode (flere år), berøves kroppen sine gode mineraler. Derfor skal osmosevandet tilføres mineraler INDEN det drikkes.

Jeg sælger og anbefaler mineralfiltre.

Jeg skrev oprindeligt 2012 om dette emne. Jeg havde og har stadig stor respekt for Rob Thomas, som er en af de få, som virkeligt undersøger, inden han skriver. Kilde til min artikel var bl.a. waterfyi.com. Det skal også nævnes, at der er delte meninger om dette emne. Sælgere af omvendt osmoseanlæg siger for det meste, at det er ufarligt at drikke omvendt osmosevand. Det kan jo ikke undre nogen ;-)


nyhedsbrev © 2011-2019 by Michael Maardt • Rent-Postevand.dkKontakt