Myte eller virkelighed?

Hvad vil du helst: Drikke forurenet vand eller vand med ringere indhold af svært optagelige mineraler?

Der er delte holdninger og forskellige synspunkter ang. dette.

Som bekendt spredes et rygte hurtigere end sandheden. Mange ønsker IKKE, at folk får information om, at vandværksvandet med stigende mængder skadelige stoffer kan renses for en billig penge.

Det er en myte, at omvendt osmosevand skulle være farligt. Myten er sikkert skabt af visse firmaer og organisationer incl. myndigheder, som har interesse i, at folk IKKE får at vide, at man selv kan rense sit vand. Myndigheder skulle ellers være de første til at 'beskytte borgerne'! I juli 2022 har danske medier skrevet og talt om PFAS, men jeg har ikke set selvsamme medier fortælle, at man selv kan rense sit vand.

Meget rent vand kaldes 'aggressivt', fordi det blander sig med andre stoffer. Derfor er vand godt til rengøring, men også til udrensning af kroppens affaldsstoffer gennem nyrerne.

Nogle mener, at 'aggressivt' vand kan stjæle mineraler fra kroppen, og at det derfor er farligt at drikke omvendt osmosevand. Jeg har aldrig set noget videnskabeligt 'bevis' for denne påstand. Det er en myte.

Jeg har 2011-2019 drukket omvendt osmosevand uden at tilsætte hverken salte, mineraler eller bruge et mineralfilter og har ikke oplevet negative effekter af dette, men jeg har det meste af mit liv også spist rimelig sund økologisk mad, og derigennem fået mineraler. Mig bekendt er der installeret flere millioner omvendt osmoseanlæg i USA (fik jeg at vide af en af de større forhandlere i USA).

Omvendt osmose fjerner mange stoffer fra vandet.

Omvendt osmoseanlæg fjerner mellem 90 og 100% af alle faste stoffer i vandet. Omvendt osmose fjerner uorganiske mineraler, forurenende stoffer, herunder vira, bakterier, pesticider, arsen, fluor, narkotika, kviksølv, nitrat, mikrober, tungmetaller, alle radioaktive materialer, og mange flere. Tilstedeværelsen af andre hårde metal-mineraler (nogle er radioaktive!) er mistænkt for at forårsage flere degenerative sygdomme.

Uorganisk versus organisk bundne mineraler

I forbindelse med fotosyntesen optager planter de nødvendige mineraler fra jordskorpen, som består af døde uorganiske mineraler. Når disse grundstoffer eller mineraler i fotosyntesen forbindes med bl.a. kulstof bliver de til ORGANISK BUNDNE mineraler, der kan forarbejdes af os mennesker.

Vi mennesker får primært mineraler fra den mad, vi spiser. Mennesket har brug for og kan bedst optage organisk bundne mineraler, som kun er tilgængelige i levende organismer såsom planter og grøntsager. Uorganisk bundne mineraler, som fx findes i postevand, kan godt optages af kroppen, men i meget mindre omfang, kun ca. 6-30 pct. Så det er ikke fra vandet, man skal regne med at få dækket sit daglige mineralbehov.

Hvis du er nervøs ved at drikke rent osmosevand, kan du ..

Nedenstående video viser og tester et og to mineralfiltre efter et osmoseanlæg:


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share