Michael Maardt, skrevet kort før jul 2022

Va sagde Jesus egentlig?

Den barmhjertige samaritaner

Lukas, kap. 10

Da rejste en lovkyndig [eller skriftklog] sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«

Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«

Manden svarede: »Du skal elske din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«

Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«

Men den skriftkloge ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?«

Jesus svarede: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi.

Men en samaritaner [et geografisk område, men også en gruppe af mennesker], som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medfølelse med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham.

Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde:
"Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage."

Hvem af disse tre synes du var "en næste" for ham [min fremhævelse, bemærk ordet FOR (dativ)], der faldt i røvernes hænder?«

Den lovkyndige svarede: »Den, som viste ham barmhjertighed.«

Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

[slut på lignelsen]

Hvem er så din 'næste'?

De såkaldt kristne kirkefædre og magthavere, som misbrugte Jesu ord og handlinger til en undertrykkende pseudoreligion kaldet kristendom, har fordrejet og forvansket denne lignelse på det groveste. De har bildt de 'troende' ind, at ALLE andre mennesker er 'din næste'. Sludder. Jesus bekræfter den lovkyndige, der svarer: »Den, som viste ham barmhjertighed.« eller sagt på anden vis:

Din næste er den, som har hjulpet dig.

Jeg har fået kommentarer fra nogle, som enten 'ikke forstår' eller 'er uenig', så jeg prøver at klargøre. Jesus spørger: "Hvem af disse tre synes du, var "en næste" for ham, der faldt i røvernes hænder?". Offeret er ham, der faldt i røvernes hænder. For nu at bruge metaforer fra links fra nettet eller relationer i relations-databaser: Jesus peger FRA offeret MOD hjælperen, idet han siger 'en næste FOR ham', IKKE omvendt, hvilket den pseudo-kristne tolkning gør.

Den eng King James Bible siger det samme: 'unto him' - "Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?"

Det er tænkeligt, at visse væsener har fusket med Jesu ord, for netop at kunne fordreje og forvanske meningen, men det væsentlige er dog bibeholdt. Jeg gentager

Din næste er det menneske, som har hjulpet dig.

Jesus siger andetsteds 'Elsk din næste, som dig selv' og mener dermed: 'Elsk alle dem, som har hjulpet dig, som dig selv'. Jeg gentager, hvad Jesus til sidst siger: »Gør du ligeså!«

Hilsen Michael Maardt kort før Jul, 2022 - og en hilsen til nu afdøde Steen Duelund, som gjorde mig opmærksom på dette.


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share