Oprindelig skrevet 2012 af Michael Maardt, opdateret 2022

Hr og fru Olsen drikker 100kg småsten i løbet af deres liv

Det anslås, at over 70-års levetid vil en person, der drikker vand fra hanen eller mineralvand, indtage 100-150kg sten, som kroppen ikke kan bruge. Selv om de fleste af disse mikroskopiske sten-mineraler vil blive fjernet fra vores kroppe regelmæssigt, vil nogle blive gemt i vores væv og bliver giftige. De primære syndere er calciumsalte og over tid kan de forårsage galdesten, nyresten, knogle- og led-forkalkning, gigt, og hærdning og blokering af vores arterier. Disse små sten opfanges af et sedimentfilter, som typisk er det første filter i et vandfilter.

Er vores postevand ikke rent nok?

Vandet i Danmark hører til i den bedre halvdel i Europa. Siden år 2.000 findes et stadigt stigende antal skadelige stoffer i stigende mængder i både grundvand og drikkevand, specielt sprøjtegifte fra landbruget. Omvendt osmose er den billigste metode til at rense vandet.

Hvem renser postevand og hvorfor?

Jeg kender mange, der gerne vil have rent vand: akvarister, vinduespudsere og folk, der vil have rent drikkevand med et minimum af skadelige stoffer enten til at drikke eller til espressomaskinen, orkideerne eller andet. Omvendt osmose bruges af mange

Hvilken rensemetode er bedst?

Der findes mange forskellige slags vandrensningsmetoder, men alle er enige om, at omvendt osmose rent økonomisk renser bedst, og derfor bruges det både i industrien og i hjemmene. Metoden har været kendt siden 1950. Der findes anlæg, som producerer tusindvis af liter vand i timen.

De forurenende stoffer vaskes væk og ledes ud i afløbet. For at kunne presse vandet gennem membranen er ved de fleste omvendt osmose anlæg et vandtryk på 3bar nødvendigt. Omvendt osmose fjerner under tilstrækkelig højt vandtryk nitrat, nitrit, fungicider, herbicider, medicinrester, hormoner, asbest, bakterier osv. fra vandet.

Søens folk har brugt omvendt osmose til at lave drikkevand af havvand siden 1950, hvor teknikken blev 'fundet' af en fyr i Californien. Det smarte ved teknikken er, at det udnytter en fysisk lovmæssighed. Mange bryggerier og andre industrier, der har brug for rent vand, bruger det.

Omvendt osmose fjerner

natrium 85-94%
sulfate 96-98%
calcium 94-98%
kalium 85-95%
nitrat 60-75%
jern 94-98%
zink: 95-98%
kviksølv: 95-98%
selen 94-96%
fosfat 96-98%
bly 95-98%
arsen 92-96%
magnes. 94-98%
nikkel 96-98%
fluor 85-92%
mangan 94-98%
cadmium 95-98%
barium 95-98%
cyanid 84-92%
chloride 88-92%

Hvem opfandt og udviklede omvendt osmose?

Omvendt osmose blev opdaget af videnskabsmanden og forskeren Sourirajan ved University of California i 1950'erne. Første gang brugt til afsaltning af havvand var omvendt osmose så lovende, at den amerikanske regering lancerede et omfattende forskningsprogram, hvor mange store virksomheder var involveret. I løbet af 8 års forskning og en investering på over 33 millioner dollar opstod den mest moderne og mest udviklede vandbehandlingsteknik i vor tid.

Filtre og osmosemembran

Et omvendt osmose anlæg består typisk af 2-3 forfiltre og derefter en osmosemembran. Det ser sådan ud:

1. Sedimentfilter -> 2. Kulfilter -> evt. 3. endnu et Sedimentfilter -> 4. Membran -> evt. Vandtank og flere filtre

Membranen er dyrest, så man forsøger at filtrere så meget som muligt INDEN vandet kommer hen til membranen, så membranen holder længst muligt. Uden membran ingen omvendt osmose! Men vigtigst er et kulfilter, som tager klor. Klor er gift for en omvendt osmosemembran.

Filtre

Et sedimentfilter sættes som første filter og evt. også som tredie filter. Et sedimentfilter tager de groveste partikler som sand, rust og en smule kalk, men hvis kalk virkelig skal fjernes, så er det med en omvendt osmosemembran.

Et aktivt kulfilter sættes normalt som 2. filterhus, fjerner mindre molekyler som klor, organiske kemiske forbindelser, tungmetaller mv. Et aktivt kulBLOKfilter kan absorbere lidt mere end et kulfilter lavet af granulat (også kaldet Granulate Active Coal). Læs udførligt om hvad et aktivt kulfilter fjerner

Filtrene (jeg kalder dem sommetider filterpatroner) placeres i filterhuse, som forbindes med plasticslanger. Her ses et transparent filterhus og et klassisk osmoseanlæg med 3 filtre. Man vælger transparent for at kunne se, hvornår det er tid til at skifte det første sedimentfilter.

 

Små anlæg med små filtre

For at spare plads har man lavet mindre filtre, hvor filter og filterhus er lavet ud i ét, et såkaldt inline filter. Se disse anlæg i shoppen

Osmosemembran

En omvendt osmose membran består af mange lag af meget tynde film viklet om et rør i midtegn. Disse film meget små huller på en titusindedel µ (0,0001µ). Måleenheden er micron, my eller blot µ. 1 µ er en milliontedel meter eller en tusindedel millimeter (0,001 millimeter).

Filtreringsgrader eller metoder. Klik for at se sammenligning mellem omvendt osmose, nanofiltrering mv. med tal og diagram, hvad de forskellige metoder fjerner.

Som vist består en membran af mange tynde lag film med ultrasmå porer, hvor i princippet kun vandmolekyler kan slippe igennem. Membranen er det dyreste, og derfor renses vandet så meget som muligt inden det kommer til membranen. FØR membranen sættes først et sedimentfilter og derefter et kulfilter og så kommer membranen, og det rene osmosevand kommer ud af membranen, som også samtidig afleder spildvandet.

Membranen placeres med vaseline på pakninger i en beholder, som kaldes et membranhus, og dette har altså to udgangskanaler: Den fjerneste udleder det rene osmosevand. Membraner produceres med forsk. kapacitet, som angives i Gallons Per Day. 1 Gallon = 3,78 liter.

Membranens virkemåde

Det rene vand og det bortfiltrerede vand må selvfølgelig ikke blandes, så derfor har membranhuset to udgange: en til det rene vand og en til det bortfiltrerede vand, som jeg kalder spildvandet. Denne intro-video til 3trins anlæg beskriver bl.a. membranens virkemåde og installation af en membran.

Membranens holdbarhed

Hvis opbevaret tørt, køligt og mørkt (køleskab er fint): ca. 1 år. Det anbefales at købe membranen, når du har brug for den. Membranens holdbarhed efter at være taget i brug er ca. 3 år. Ved de små 3trins anlæg afhænger det også af den begrænser, der bruges. 

 

Er mit vandtryk højt nok?

Kun relevant for anlæg UDEN pumpe. Vigtige parametre

  1. Vandtryk: skal helst være 3,5 bar for at et anlæg UDEN pumpe fungerer OK. Jo højere tryk, desto højere ydelse, renere vand og mindre spildvand. En boosterpumpe øger vandtrykket, hvorved anlægget fungerer optimalt.
  2. Ydelse: hvor hurtigt får du osmosevandet. Jo højere vandtryk (og højere temperatur), desto højere ydelse.
  3. Spildvand: som ovenfor nævnt: jo højere tryk: alt bliver bedre
  4. Vandets temperatur: jo varmere vand, desto bedre arbejder membranen, hvilket betyder højere ydelse, renere osmosevand og mindre spildvand. Jeg har sat temp. som sidste parameter, da langt de fleste tager vand fra koldtvandshanen.

Vandtrykket er vigtigere end temperaturen. Hvis du vil se målinger og grafer.

 

Hvad sker med alle giftige stoffer udskilt af membranen?

De forurenende stoffer vaskes automatisk af membranen og ledes i afløbet. Her ligger hemmeligheden bag systemernes høje effektivitet og holdbarhed. Membranen arbejder ikke som et almindelig filter, som kun absorberer urenheder, hvori der kan vokse bakterier, men har en selvrensende mekanisme, der automatisk fjerner de afsondrede urenheder.

En forenklet gengivelse af operationen: Postevandet, som ledes gennem membranen, bliver opdelt i to strømme. En strøm gennemtrænger membranen og efterlader urenhederne tilbage. Den anden strøm skyller disse urenheder fra membranens overflade og transporterer dem direkte ned i afløbet.

Dette forhindrer forurenende stoffer fra at sætte sig på membranen. Således er den hele tiden ren, hvilket sikrer membranen lang levetid. Afhængig af vandtryk og membranens kvalitet er spildvandet 2-4 gange osmose-vandet. Dette forhold angives ofte f.eks. 1:2, hvilket betyder 2 gange så meget spildvand som rent vand. Jeg kalder det spildvandsfaktor (min ide).

Filtreringsprocent

Filtreringsprocenten angiver, hvor mange procent af alt det, som IKKE er vand, som bortfiltreres. Det er et gennemsnit af alle i vandet forekommende stoffer, som måles med en TDS/EC/MikroSiemens måler - link går til shoppen.

Egentlig måles vandets elektriske ledningsevne (Electric Conductivity) og deraf dannes et skøn. I det viste eksempel på fotos er det mit postevand 343ppm og det filtrerede osmosevand er 10ppm. Det giver en filtreringsprocent på 100 - (10/3,43)% = 97%.

Hvor rent er dit vand?

Postevand i København har jeg flere steder målt til 350ppm (700µS), og kogt ryger det ned på 230ppm (460µS). Med et osmoseanlæg opnås 10-20ppm (20-40µS). Man behøver ikke at være professor i mikrobiologi for at forstå, hvad det betyder: meget renere vand.

Kapacitet

Membranens ydelse måles i GPD, Gallons Per Day eller LPD, Liter Per Dag

1 US Gallon = 3,78 liter, når det handler om membraner til omvendt osmose. Du ser ofte disse tal ved membrankapacitet:

Jeg bruger med vilje GPD-tallene, fordi de bruges internationalt. GPD-tallet står på selve membranen. Jeg ved godt, at mange europæere bruger liter-tallene.

Ovenstående tal ser jo fine ud, men de er ønsketænkning ved anlæg UDEN pumpe. Det er målt ved en bestemt temperatur (oftest ved 25 °C) og ret højt vandtryk (5-7 bar, hvilket de færreste har. En membran tåler max 45°C vand. Realistisk er måske 2/3 af ovennævnte værdier, dvs. ved ca. 3 bar.

Men det værste er faktisk, at masser af forhandlere totalt ukritisk angiver disse tal. Det svarer til at bilforhandleren udelukkende ville sælge biler ved at sige: "Denne bil KAN køre 220 km/timen".

Spildvandsfaktor

En membran, som bruges ved omvendt osmose, skal skille sig af med affaldsstofferne, som filtreres bort. Dette kaldes spildvandet/waste water. Forholdet mellem det rene osmosevand og affaldsvandet kalder jeg spildvandsfaktoren, hvor det rene vand er 1. Denne faktor bliver med de stigende vandpriser stadig vigtigere.

De fleste angiver selve relationen som f.eks. 1:3, hvis spildvandsfaktoren er 3. Jeg taler oftest blot om faktoren og angiver et enkelt tal, i dette eksempel 3. Det er entydigt og lettere. Spildvandsfaktoren er MEGET afhængig af vandtemperaturen, hvilket ses i denne video.

Begrænser (Flow Restrictor)

For at membranen kan virke, skal der være et vist tryk inde i membranhuset og dermed på membranen, og her kommer begrænseren ind i billedet. På spildvandslangen har man sat en såkaldt begrænser.

Begrænserens funktion er at begrænse vandgennemstrømningen gennem spildvandsledningen og dermed skabe et modtryk, som føres over i membranen, hvorved der laves rent osmosevand.

 

Osmoseanlæg med eller uden tank?

Vandflowet falder drastisk ved et omvendt osmoseanlæg, hvilket er prisen for at får meget rent vand. Som kompensation for dette, bruger mange osmoseanlæg med små membraner (typisk 200GPD og derunder) en vandtank. Anlæggets membran formår at presse vand ind i tanken, og når man åbner for en hane, fosser vandet ud med pæn hastighed, som vises i nedenstående video

En vandtank kan tilsluttes alle anlæg og ved nogle anlæg er den inkluderet. Tanken har på indersiden en gummiblære, som på den ene side har et vist lufttryk. Vandet trykker så på den anden side ind og komprimerer luften. Hvis du så igen aabner vandhanen, så trykker luften igen vandet ud. Vandet kommer altså ikke i kontakt med tankens yderside, om det er metal eller plastic er ligegyldigt.

Ved membranen er en kontraventil på den indgående vandside indbygget. Såsnart tanken er fuld, og vandhanen er lukket, trykker vandet i en såkaldt 4vejsventil en kolbe og lukker på den måde også på spildvandssiden. Hvis der ikke er noget tryk, begynder anlægget igen at arbejde. Egentlig bliver tank og vandhane forsynet via en slange, der deles med et T-stykke: Vandet flyder den vej igennem T-stykket, hvor det mindste eller intet tryk er.

Når tanken med 10 liter er tom, bruger et 125GPD anlæg UDEN pumpe næsten en time om at fylde tanken. Et lign. anlæg MED pumpe bruger en halv time.

Tilslutning til vandforsyningen

Se tekst og videoer om tilslutningsmulighederne, både for de små 3 trins anlæg og de større anlæg, der installeres under køkkenvasken og med separat vandhane ved siden af den normalt vandhane.

Mål dit vand - Køb en måler!

Det anbefales at købe et måleapparat, som måler vandets renhed. Følger du linket, finder du også videoen om måleapparater. Så kan du holde øje med vandkvaliteten og hvornår det er tid til at skifte filtre og membran.

Opbevaring af vand

Det anbefales at opbevare vand i glasbeholdere. IKEA har mange billige beholdere af glas eller hård plastic. Desto hårdere plast, desto bedre.

3-trins osmoseanlæg i funktion

Videoen fra 2011 viser et 3-trins anlæg i funktion, hvor vandet løber ud i min køkkenvask. Mit vandtryk i en lejlighed var ca. 3.5 bar. Jeg måler mit postevand før og efter og du ser, hvordan det hele ser ud, når det kører.

Med en 300ml begrænser holder membranen kortere tid end ved en begrænser med højere ml-værdi. Jeg ved ikke, hvor meget levetiden forkortes, men en leverandør, der bruger en 300ml begrænser, skriver at membranen bør skiftes hvert 2. år. Andre leverandører skriver at en membran normalt bør skiftes hvert 3. år.

Boosterpumpe, membran og begrænser

Et osmoseanlæg MED boosterpumpe giver:

  1. Renere vand (højere fitreringsprocent)
  2. Højere ydelse, altså mere vand pr time
  3. Mindre spildvand (lavere spildvandsfaktor)

Hvis osmoseanlægget (membran + begrænser) har en spildvandsfaktor på 3, kræves ved en 75 Gallons Per Day membran et flow på 1+3=4 gange kapaciteten eller 4*75GPD=300GPD (1.130 liter/dag) eller 12,5 Gallons/time eller 47 Liter/timen.Boosterpumper i shoppen.

3-trins anlæggene produceres i store mængder i Kina og Taiwan. De er lavet ret smart med plasticholdere. Alt kan drejes, skubbes og vinkles. Den store beholder indeholder en membran, som følger med anlægget. Efter at have smurt vaseline på de to små O-ringe føres membranen ind i membranbeholderen inden brug. De to andre beholdere er med indbyggede filtre. På engelsk kaldes det "inline filter".

Vandfilteret behøver ikke altid at være tilsluttet

Du kan lægge anlægget væk og tilslutte det igen, når du vil lave rent vand. Vi har haft et anlæg liggende i 6 uger uden at være tilsluttet vandhanen og det fungerede perfekt igen efter de 6 uger.

Hvis du tilslutter som vist på vandhanen i køkkenet, er det en god ide at placere kanden i vasken for at undgå oversvømmelse på køkkenbordet (jeg har prøvet) OG at sætte et ur til at ringe efter ca. 10 minutter.

3 basale trin i processen ved 3-trins anlæg

  1. Et inline (engangs) sedimentfilter fjerner grove partikler som rust, skidt og sand. Standardprodukt, som kaldes også 10" inline, fordi filterbeholder og selve filteret er bygget sammen i modsætning til de større osmoseanlæg.
  2. Et inline (engangs) aktivt kulfilter fjerner bl.a. klor, flygtige kemiske stoffer og hundredvis af andre menneskeskabte kemikalier. Som ovenstående: standardprodukt.
  3. En membran som fjerner 95-99% af bakterier, vira, hormoner, pesticider, tungmetaller, nitrat, kobber, asbest, herbicider mm. Akvarist kan evt. tilføje harpiks/silikatfilter

Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share