Vejledning til mobilt 3-trins anlæg

Denne side skrev jeg, inden jeg lavede ovenstående video, men godt at læse alligevel.

Installation og Brug

1. Installation

Den angivne rækkefølge med evt. vandhane, tilslutning af slanger og isættelse af membranen er ligegyldig. Det finder du ud af, når du kommer i gang.

Brusegevind-adapter

Den viste 1/2" adapter kalder jeg en brusegevindadapter, fordi den passer på gevindet, hvor vi normalt i Danmark har en bruseslange i badeværelset. Den følger med alle de små 3-trins anlæg.

Mange akvarister laver osmosevand en gang om ugen og så er det praktisk at skrue denne adapter på i badeværelset, lade anlægget køre, indtil man har fået lavet sit osmosevand. Derefter kan man lægge anlægget væk til næste uge.

Du behøver ikke at være nervøs for udtørring, hvis du opbevarer anlægget under normale danske forhold indendørs i beboelse.

Hvis du har valgt vandhane-adapter

Vandhane-adapteren skrues på vandhanen med eller uden gevind-adapteren. Der er som regel ingen grund til at fastspænde alt for hårdt, kun så det bliver tæt.

Du tager tuden af vandhanen. Vandhane-adapteren kan skrues på en normal dansk vandhane.

Der leveres også en gevindadapter, så den også kan skrues på en vandhane med indre gevind. De fleste har udvendigt gevind på vandhanen.

Den riflede øverste gevind-del og den nederste del kan drejes/varieres i forhold til hinanden. Plasticslangen trækkes over tuden og spændes med dobbelt-møtrikken.

Når vippe-håndtaget peger nedad, ledes vandet 'normalt' gennem vandhane-ventilen og ud i vasken, og når håndtaget vippes 90 grader, ledes vandet via den lille plasticslange til osmose-anlægget.

Forbind slanger til anlægget

Beslut dig for, hvor anlægget skal placeres, når det skal bruges. Husk at du let kan tage det af efter brug ved at tage adapteren af vandhanen, hvis du ønsker kun at bruge det hver 3. dag eller en gang om ugen.

Klip slanger i passende længder og forbind dem til anlægget

Du skal have den blå låsering af for at få slangen ind i hullet/fittingen. Brug negl eller passende genstand. Nu er den lille hvide glidering løs og du kan proppe slangen ind i hullet af fittingen, til du mærker at den går i hak. Du skal IKKE kunne trække slange ud nu. Træk slangen 1 mm, så du kan få den blå låsering på plads igen. 

INDEN du sætter membranen i er det en god ide at gennemspule anlægget for at rense overskydende kulstøv fra kulfilteret. Måske ligger membranen indpakket i plasticfolie inde i membranhuset/membranrøret for at spare plads under transporten.

Tag membranen ud. Skru membranhusets låg på igen og sæt slangen fra kulfilteret til membranhusets låg fast. Sæt anlægget til vandforsyningen og tænd langsomt for det kolde vand. Der skulle gerne komme sort vand ud af membranhusets to åbninger.

Det er overskydende kulstøv i kulfilteret, der kommer ud. Det tager nogle få sekunder. Når vandet er rent, kan du lukke for vandet. Du har nu fået renset kulfilter og det overskydende støv belaster så ikke membranen, hvilket ellers ville være sket. Der sker ikke noget ved lidt kulstøv i membranen, men bedre at undgå det.

Sæt membranen i membranbeholderen

Du tager den viste slange ud for lettere at kunne dreje skruelåget.

Smør den ende af membranen, hvor de to små sorte O-ringe sidder, med vaseline eller lignende. De to små O-ringe er pakninger.

Derefter fører du membranen ned i beholderen med de to sorte plastringe først. Du kan mærke at det kommer på plads i bunden af beholderen og den store sorte pakning i den anden ende af membranen slutter tæt. Du skruer låget godt fast, men ikke mere, end du kan skrue det af igen, evt. med værktøj. Sæt den løst hængende slange på igen.

Tilslut vandslange til adapteren på vandhanen

Hvis du har købt en metal-vandhane-adapter, tilsluttes vandslangen ved at presse slangen på den lille tud, indtil den er helt inde og ikke kan komme længere. Så spænder du en evt. møtrik fast. Ikke alle vandhaneadaptere er ens. En type har en nærmest lagdelt tud, her er det tilstrækkeligt, at slangen kommer ind over tuden.

Vippe-håndtaget på vandhanen vippes 90 grader i forhold til den position, som er vist på billedet. Så ledes vandet via den lille plasticslange til osmose-anlægget.

Tænd forsigtigt for vandet. Jeg har været ude for utætheder, så start forsigtigt med at se og høre vandet løbe igennem anlægget. Først skal filtre og membran fyldes med vand og hvis alt er vel, kommer spildvandet ud gennem slangen med ventilen, og efter 20-40 sekunder derefter begynder det rene vand også at komme ud af den anden slange.

Hvis du IKKE har fulgt anvisningerne ovenfor, kommer første gang noget gråt vand ud. Det er OK. Lad det løbe nogle minutter, indtil vandet er rent. Du kan måle med målepinden undervejs. Så er det tid til rent vand. Hvis alt fungerer vel, tillykke! Du har nu fået meget renere vand, hvilket du kan måle med en måler.

2. Anvendelse

Når du åbner for vandet og drejer adapterens vippeknap for at lave rent vand, løber der i 30-60 sek. kun spildvand ud. Hvis du måler, vil du måske se, at den første deciliter rent vand har op til 75ppm, derefter nærmer den sig 10ppm. Alt afhængig, hvor du bor og tidspunkt på døgnet, kan vandets tryk og kvalitet variere.

Affaldsvandet kan opsamles og bruges til forskellige ting.

3. Skift af filtre og membran

Af hygiejniske grunde og for at bevare en vis vandkvalitet anbefales at skifte filtre og membran som beskrevet. Men ellers: kontroller vandkvaliteten med måleapparatet. Ang. filtrenes og membranernes holdbarhed: Hvis de opbevares tørt, køligt og mørkt, er holdbarheden næsten ubegrænset.

Ferie, anlæg tilsluttet vandhanen

Hvis du er væk hjemmefra mere end 2 uger anbefales at frakoble filteret ved at skrue det af vandhanen. Et 3trins-anlæg var frakoblet vandhanen i 6 uger og da det blev tilkoblet, fungerede det perfekt.

Det vigtigste er, at membranen ikke tørrer ud, men det er vist meget svært i Nordeuropa under vores klimaforhold. Jo mere vand, der er i anlægget, mens det er inaktivt, desto bedre.

Jeg har sat en forbinder som vist på billedet og kan på den måde let trække slangen fri og sætte den på igen.

For anlæg MED spuleventil

Hvis du du har købt et 3-trins osmoseanlæg med skylle- eller spuleventil - den lille blå eller sorte drejehane. Du har forhåbentlig også købt et måleapparat, så du kan følge med i, hvor rent vandet er, men selv om du ikke har:

Nogle mener, at det er en god ide at spule membranen regelmæssigt, specielt hvis du ikke har brugt anlægget måske en uges tid, men jeg kan ikke give præcise anvisninger, hvor ofte og hvor meget. Som ved andre ting i livet: prøv dig frem !

Hvis begrænseren IKKE var der, ville alt vandet blot løbe ud gennem affaldsslangen, hvilket ville betyde, at der ikke blev lavet noget rent vand, fordi vandet ville løbe på membranens overflade gennem membranhuset.

Hvis man er kvik, KAN man nøjes med en kuglehane (ses på billedet) og kan så selv regulere hvor mange ml spildvand/minut, der laves. Fordelen er, at man ved at åbne helt for kuglehanen let kan spule membranhuset og dermed membranens overflade, men så skal man til at indstille kuglehanen bagefter. Jeg har endnu ikke prøvet, hvor svært eller let det er.

Præcis dette udnyttes, når man spuler membranens overflade ved enten at forbigå/bypasse begrænseren eller helt fjerne begrænseren. Der er delte meninger om, hvorvidt det hjælper at spule membranens overflade en gang imellem ved at lade alt vandet strømme gennem membranhuset på fuld tryk. Den letteste måde at gøre dette på er ved at afmontere begrænseren. Derefter tændes for vandet, som fosser hurtigt gennem membranhuset og spuler membranens overflade for evt. rester.

Med to T-stykker og en kuglehane kan man lave sit eget lille flush/spulesæt. Jeg aner ikke, om det har nogen effekt i det lange løb. Det er måske godt i de første par måneder.

Men jeg kan dog sige, at jeg har haft et lille anlæg som dit siden marts 2011 og kun brugt det til et par liter drikkevand dagligt. Jeg spuler måske en gang om måneden i 10 minutter, men jeg tror at mit anlæg er så velsmurt, at det ikke er nødvendigt mere.

Det er normalt ved 1. installation, at der kommer sort vand ud. Det er overskydende kul fra kulfilteret, der skal slippes ud. Det er ganske ufarligt. Normalt går det 10 minutter, så skulle dit osmosevand vise 20ppm / 40µS eller mindre, alt afhængig af dit normale postevand.

Membranhusets låg kan godt være skruet meget fast. Hvis du har en membranhus-nøgle, brug den. Tag plastic'en af membranen. Det er normalt, hvis der er nogle dråber vand. Det betyder, at membranen har været testet. Det er ikke tvingende nødvendigt, men en god ide at smøre de to små sorte pakninger, som sidder i den ene ende af membranen, med vaseline el. lign.

Nedenstående video er en samling klip fra tidligere videoer:

God fornøjelse Hilsen Michael Maardt


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share