Skadelige stoffer i vandet

Filtrering af visse stoffer

natrium
sulfate
calcium
kalium
nitrat
85-94%
96-98%
94-98%
85-95%
60-75% 
  jern
zink
kviksølv
Selen
fosfat
94-98%
95-98%
95-98%
94-96%
96-98%
  bly
arsen
magnesium
nikkel
fluor
95-98%
92-96%
94-98%
96-98%
85-92%
  mangan
cadmium
barium
cyanid
chloride
94-98%
95-98%
95-98%
84-92%
88-92%

Postevand indeholder skadelige stoffer i visse mængder. Myndighederne er gennem flere år blevet kritiseret for at have tilladt ukrudtsmidlet RoundUp. Det blev sagt, at det umuligt kunne nå grundvandet, men det skete.

Myndigheder verden over tester ikke for særligt mange af disse skadelige stoffer, så vi aner ikke, hvad vores postevand indeholder og i hvilke koncentrationer.

Stadig flere grundvandsboringer lukkes fordi der konstateres sundhedsskadelige stoffer i for høje koncentrationer. Se artikel i Ingeniøren: Sprøjtegifte truer grundvandet.

Ingeniøren har mange artikler om flourstoffer.

Opråb fra forskere test drikkevandet giftige fluorstoffer nu.

Ingeniøren om drikkevand.

Myndigheder verden over sætter grænseværdier for nogle få af de tusindvis af stoffer, der findes i vandet. Kun omvendt osmose kan fjerne flourstoffer fra drikkevandet.

Noget helt andet er: tandpasta indeholder giftigt flourstof. Brug IKKE normale tandpasta. Nazisterne brugte flour og det er blevet brugt som rottegift. Hvorfor magthaverne tillader eksistensen af flour i tandpasta er en helt anden historie. Gå i gang med google.

Copyright © 2011-2018 by Michael Maardt.
Du er på Rent-Postevand.dkKontakt • opdateret: 17. Jun. 2018