Lovgivning

Lovgivning i Danmark siger:

§ 3. For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af:

1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse,
2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning,
3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller
4) er typegodkendt i Sverige.


Alle de i denne shop af denne bekendtgørelse berørte genstande tilfredstiller ovenstående.
Varen er midl. udsolgt. Udfyld og du får besked når den igen er på lager.Varen er midl. udsolgt. Udfyld og du får besked når den igen er på lager.