Købsvejledning drikkevand

Jeg læser op indtil punktet Produkter:

Hvorfor rense sit postevand?

Vand renser din krop for affaldsstoffer

Jeg vil bede dig læse det følgende grundigt. Det er det vigtigste på hele denne hjemmeside.

Jo renere vandet er, desto bedre udrensning gennem nyrerne!

Jo renere vand, desto mere opløser vand sig med andre stoffer, dvs. at vand bedre suger skadelige giftstoffer og andre affaldsstoffer til sig. Denne funktion er meget vigtig for os mennesker. Det gennemsnitlige danske postevand er IKKE særlig velegnet til dette formål. Vandets renhed kan måles. Vandet i Danmark er 150-500 ppm, lavest hvor det er blødt som f.eks. Silkeborg. Jeg har målt 350ppm flere steder i Storkøbenhavn. Filtreret vand er 10-20ppm, se længere nede på siden.

Visse landes myndigheder tolererer op til 500ppm. 500-1000ppm er farligt. 1.000ppm er grænsen for WHO, som for nogle år siden HÆVEDE grænsen fra 500 til 1.000ppm. Hvem mon fik WHO til at hæve grænsen? De store firmaer bestemmer, hvad 'myndighederne' gør og siger.

Vores grundvand bliver bl.a. forurenet af alle de gifte, som landbruget sprøjter på markerne. Vidste du, at det er tilladt at bruge 69 ukrudtsmidler, 12 midler mod skadedyr, 26 mod svamp og 19 midler til vækstregulering?

Vandet bliver kun analyseret for 44 af disse gifte! I 1999 var der "kun" gifte i 24% af de undersøgte prøver. Ved sidste undersøgelse var andelen af forurenede prøver oppe på 36%.

Det mest foruroligende er nok, at i det yngste grundvand fra perioden 1990 til 1995 er hele 80% af prøverne forurenet med sprøjtegifte. (Kilde: 'Hvad er det du spiser?' af Ane Bodil Søgaard og Troels V. Østergaard, 2007).

Der er nok en grund til at millioner af amerikanere har et vandfilter under køkkenvasken.

De ansvarlige myndigheder er gennem flere år blevet kritiseret for at have tilladt ukrudtsmidlet RoundUp. Det blev sagt, at det umuligt kunne nå grundvandet, men det skete.

Verden over testes der ikke for særligt mange af disse skadelige stoffer, så vi aner ikke, hvad vores drikkevand indeholder og i hvilke koncentrationer.

Stadig flere grundvandsboringer lukkes fordi sprøjtegifte truer grundvandet. Juli 2013 væltede en traktor med 4.000 liter plantegift 150 meter fra en drikkevandsboring.

Myndigheder verden over sætter grænseværdier for nogle få af de tusindvis af stoffer, der findes i vandet.

Hvor rent er dit vand?

Man kan måle vands indhold af forsk. stoffer med et måleapparat. Dette apparat måler partikler i vandet, som IKKE er vand i enheden Parts Per Million, hvilket svarer til mg/L. Mit postevand viser 340ppm.

Koger jeg vandet, kommer det ned på 230ppm, men smagen er ikke meget bedre. Renset med mit vandfilter er det nede på 10ppm. Man behøver ikke at være professor i mikrobiologi for at forstå dette tal.

Produkter

Filterkande med basisk filter

Enkelt: Du hælder postevand i kanden. Vandet løber gennem et kulfilter og vandet bliver renere. Samme kande kan også købes med et specielt filter, som gør vandet både basedannende og ioniseret.

 

Køkkenbordsfilter

Dette køkkenbordsfilter tilsluttes vandhanen med smart adapter og har et filterhus med et filter, som både indeholder et sedimentfilter og et kulfilter.

Hvis dit vand indeholder okker, småsten eller andre grovpartikler, vil sedimentfilteret opfange disse partikler. Længere nede på siden kan du også se et decideret okkerfiltersæt.

 

Køkkenbordsfilter Modern

Dette køkkenbordsfilter Modern tilsluttes vandhanen med en smart vandhaneadapter og indeholder to identiske kulfiltre, som har ualmindelig lang holdbarhed: 4.000 liter. Kulfiltrene er meget bedre end ovenstående køkkenbordsfilter. Hvis dit vand IKKE indeholder større grove partikler som småsten, sand osv. så er dette køkkenbordsfilter det bedste.


 

Sediment og okkerfilter

Okkerfiltersæt bestående af sedimentfilter og okkerfilter. Bruges af mange med hus i Sverige eller egen vandboring.


 

Vandfilter med kapillærmembran

Dette er niveauet under omvendt osmose. Fordelen ved dette vandfilter er, at vandet løber relativt hurtigt igennem. Ved omvendt osmose er det et pænt tab i vandtryk og flow. Filteret indeholder 3 forfiltre: Sediment 5µ, kulfilter 5µ og sedimentfilter 1µ samt en kapillærmembran, som fjerner 99% af bakterier, sporer, svampe og vira

 

 

Omvendt osmose

Hvis du virkelig vil rense dit vand - og slippe for kalk - så er alle siden 1950 enige om, at omvendt osmose er klart bedst - og billigst i længden. I Nordamerika har 7 millioner husstande et omvendt osmoseanlæg under køkkenvasken, fordi vandet i de fleste stater smager af h til.

Amerikanske myndigheder tillader at vandværkerne tilføjer både klor og flour. Klor bruges desværre også i Danmark. Kulfilter fjerner klor, hvilket i øvrigt er gift for en omvendt osmosemembran. Derfor indeholder et omvendt osmoseanlæg altid et kulfilter som forfilter før osmosemembranen.

Vigtigt

Prisen for at få rent renset vand vha. omvendt osmose er, at vandtrykket falder og der er en vis mængde spildvand. Desuden er vandtrykket vigtigt for, hvor godt anlægget virker.

Du kan checke dit vandtryk ved at låne et manometer gratis.

Omvendt osmosevand er renset så effektivt, at stort set alle mineraler (også de gode) er bortfiltreret. Det anbefales derfor at benytte et mineralfilter som sidste filter eller blot tilsætte himalayasalt el. lign. ELLER at spise og drikke fornuftigt, dvs. rimeligt sundt.

Vandtank

De fleste omvendt osmoseanlæg til drikkevand ophober vandet i en vandtank, hvorefter man tapper vandet fra tanken. Alternativt kan du få et osmoseanlæg uden tank, hvor det rene vand kommer direkte ud af vandhanen. Disse osmoseanlæg har typisk en pumpe, så vandet kommer ud af vandhanen med tilfredsstilende hastighed.

Omvendt osmoseanlæg

Hvis du kan klare dig med et lille 3trins anlæg som vist i ovenstående video, med eller uden pumpe, så kig på disse mobile små anlæg.

Hvis dit vandtryk er min. 3bar, og gerne vil undgå 220V pumpe og vandtank pga plads, er dette anlæg fint.

Hvis dit vandtryk er under 3bar og/eller du bare gerne vil være sikker, og gerne vil have et anlæg med el. pumpe og vandtank, er dette anlæg fint. Fordelen er bl.a. at vandet kommer meget hurtigt ud af vandtanken.

Hvis dit vandtryk er under 3bar og/eller du bare gerne vil være sikker, og gerne vil have et anlæg med el. pumpe UDEN vandtank, er dette anlæg fint. Pga pumpe og den relativt kraftige membran kommer vandet ret hurtigt ud af vandhanen. Pumpen kan køre 4 timer i træk, og derfor er anlægget også velegnet til andre ting end blot drikkevand.

Du kan få hjælp til installation af et vandfilter

Jeg har mange forsk. anlæg, og du er velkommen til at ringe 34103030 for at få hjælp til at finde det, der bedst passer til dig.

Copyright © 2017 by Michael Maardt. All rights reserved.
Du er på Rent-Postevand.dkKontakt • opdateret: 07. Feb. 2018