FAQ & Intro • Omvendt Osmose

læsetid 20-30 min.

Hvis jeg var landet på denne hjemmeside i januar 2011, havde alt været totalt nyt for mig, og hvis du også har det sådan, så er denne side til dig ;-)

Er postevandet i Danmark ikke rent nok?

Vandet i Danmark hører til i den bedre halvdel i Europa og har generelt været ok i mange år, men siden år 2.000 findes stadig stigende mængder skadelige stoffer i både grundvand og drikkevand, f.eks. sprøjtegifte fra landbruget. Jeg vil gerne betale lidt for at være sikker på at få rent drikkevand og for at undgå flere nyrestensanfald.

Omvendt osmose er blandt de mest effektive metoder til at rense vandet.

Hvem renser postevand og hvorfor?

Jeg kender mange, der gerne vil have rent vand: akvarister, vinduespudsere og folk, der vil have rent drikkevand med et minimum af skadelige stoffer enten til at drikke eller til espressomaskinen, orkideerne eller andet.

Hvilken rensemetode er bedst?

Det var vist sig at omvendt osmose er den bedste og mest økonomiske metode til at rense vand. Metoden har været kendt siden 1950.

Omvendt osmose er bedst

Der findes mange forskellige slags vandrensningsmetoder, men alle er enige om, at omvendt-osmose renser bedst, og derfor bruges det både i industrien og i hjemmene. Der findes anlæg, som producerer tusindvis af liter vand i timen.

De forurenende stoffer vaskes væk og ledes ud i afløbet. For at kunne presse vandet gennem membranen er ved de fleste omvendt osmose anlæg et vandtryk på 3 bar nødvendigt.

Omvendt osmose fjerner alle forurenende stoffer såsom nitrat, nitrit, fungicider, herbicider, medicinrester, hormoner, asbest, bakterier osv. fra vandet.

Søens folk har brugt omvendt osmose til at lave drikkevand af havvand siden 1950, hvor teknikken blev 'fundet' af en fyr i Californien. Det smarte ved teknikken er, at det udnytter en fysisk lovmæssighed. Mange bryggerier og andre industrier, der har brug for rent vand, bruger det.

Hvem opfandt og udviklede omvendt osmose?

Omvendt osmose blev opdaget af videnskabsmanden og forskeren Sourirajan ved University of California i 1950'erne. Første gang brugt til afsaltning af havvand var omvendt osmose så lovende, at den amerikanske regering lancerede et omfattende forskningsprogram, hvor mange store virksomheder var involveret. I løbet af 8 års forskning og en investering på over 33 millioner dollar opstod den mest moderne og mest udviklede vandbehandlingsteknik i vor tid.

Filtre og membran

Et omvendt osmose anlæg består typisk af 2-3 filtre og derefter en membran. Membranen er dyrest, så man forsøger at filtrere så meget som muligt INDEN vandet kommer hen til membranen, så den holder længst muligt.

Membran
Uden membran ingen omvendt osmose! Både filtre og membraner er udformet som cylindre og puttes ned i en plasticbeholder, og beholderne forbindes via tynde plasticslanger. Som vist består en membran af mange tynde lag film med ultrasmå porer, hvor i princippet kun vandmolekyler kan slippe igennem.

En omvendt osmose membran har porer eller huller på en titusindedel µ (0,0001µ). Måleenheden er micron, my eller blot µ. 1 µ er en milliontedel meter eller en tusindedel millimeter (0,001 millimeter).

Element µ
Omvendt osmose membrans huller 0,0001µ
Havsalt molekyle 0,0007µ
Calcium Karbonat molekyle 0,0009µ
Nanofiltrering fjerner pesticider fra grundvand, tungmetaller fra affaldsvand, fjerner nitrat, bruges til blødgøring  
Ultrafiltrering er nødvendig for at fjerne alle vira 0,001-0,1µ
Mindste virus 0,02µ
Mikrofiltrering fjerner alle bakterier, men ikke alle vira 0,1-10µ
Mindste bakterie 0,2µ
Mindste partikel, som menneskets øje kan se 50µ
Menneskehår 100µ

 

En membran ser sådan ud:

Som tidligere nævnt er membranen det dyreste, og derfor forsøger man at rense vandet så meget som muligt inden vandet kommer hen til membranen.

FØR membranen sættes først et sedimentfilter og derefter et eller to kulfiltre og så kommer membranen, og det rene osmosevand kommer ud af membranen, som også samtidig afleder spildvandet.

Membranen placeres med vaseline på pakninger i en beholder, som kaldes et membranhus, og dette har altså to udgangskanaler: Den fjerneste udleder det rene osmosevand. Membraner produceres med forsk. kapacitet, som angives i Gallons Per Day - 1 Gallon = 3,78 liter.

Filtre

Sedimentfilteret (til højre) tager sig af de groveste partikler som sand, rust og kalk, mens et eller flere kulfiltre (aktivt kulblokfilter og aktivt kulfilter ) renser lidt mindre molekyler som klor, organiske kemiske produkter mv.

Et aktivt kulblokfilter (helt til venstre) kan absorbere lidt mere end et aktivt kulfilter (også kaldet Granulate Active Coal), men koster også lidt mere.

Filtrene puttes i beholdere, som  kaldes for filterhuse:

Filterhusene forbindes normalt med hvide plasticslanger.

Alt afhængig af ens vandtryk og ønsker kan anlægget leveres med pumpe for at øge vandtrykket og evt. en tank for at opbevare det rene vand.

Små anlæg med små filtre

For at spare plads har man lavet mindre filtre, hvor filter og filterhus er lavet ud i ét, et såkaldt inline filter.

Vandtank

En vandtank kan tilsluttes alle anlæg og ved nogle anlæg er den med i pakken.

Er mit vandtryk højt nok?

Vigtige parametre

 1. Vandtryk: skal efter min mening min. være 3bar og helst min. 3.5bar, men det afhænger af, hvor mange liter vand du skal lave hvor ofte og hvor mange penge du vil bruge. Jo højere tryk, desto højere ydelse, renere vand og mindre spildvand. En boosterpumpe øger vandtrykket, hvorved anlægget kører optimalt. Du kan checke dit vandtryk.
 2. Ydelse: hvor hurtigt får du osmosevandet. Jo højere vandtryk (og højere temperatur), desto højere ydelse.
 3. Spildvand: som ovenfor nævnt: jo højere tryk: alt bliver bedre
 4. Vandets temperatur: jo varmere vand, desto bedre arbejder membranen, hvilket betyder højere ydelse, renere osmosevand og mindre spildvand. Jeg har sat temp. som sidste punkt, da lange de fleste tager vand fra koldtvandshanen.

Vandtrykket er vigtigere end temperaturen. Hvis du vil se målinger og grafer.

Hvad sker der med alle de giftige stoffer, der er adskilt af membranen fra vandet?

De forurenende stoffer vaskes automatisk af membranen og ledes i afløbet. Her ligger hemmeligheden bag systemernes høje effektivitet og holdbarhed. Membranen arbejder ikke som et almindelig filter, som kun absorberer urenheder, hvori der kan vokse bakterier, men har en selvrensende mekanisme, der automatisk fjerner de afsondrede urenheder.

En forenklet gengivelse af operationen: Postevandet, som ledes gennem membranen, bliver opdelt i to strømme. En strøm gennemtrænger membranen og efterlader urenhederne tilbage. Den anden strøm skyller disse urenheder fra membranens overflade og transporterer dem direkte ned i afløbet.

Dette forhindrer forurenende stoffer fra at sætte sig på membranen. Således er den hele tiden ren, hvilket sikrer membranen lang levetid. Afhængigt af modellen er spildvandet 2-4 gange osmose-vandet.

Hvordan tilsluttes anlægget rent praktisk?

Se om de forskellige måder at tilslutte anlægget

Osmoseanlæg med eller uden tank?

Tanken har på indersiden en gummiblære, som på den ene side har et vist lufttryk. Vandet trykker så på den anden side ind og komprimerer luften. Hvis du så igen aabner vandhanen, så trykker luften igen vandet ud.

Ved membranen er en kontraventil på den indgående vandside indbygget. Såsnart tanken er fuld, og vandhanen er lukket, trykker vandet i en såkaldt 4vejsventil en kolbe og lukker på den måde også på spildvandssiden. Hvis der ikke er noget tryk, begynder anlægget igen at arbejde. Egentlig bliver tank og vandhane forsynet via en slange, der deles med et T-stykke: Vandet flyder den vej igennem T-stykket, hvor det mindste eller intet tryk er

Når tanken med 10liter er tom bruger et 125GPD anlæg UDEN pumpe næsten en time om at fylde tanken. Et lign. anlæg MED pumpe bruger kun en halv time. Video om vandtank

Opbevaring af vand

Det anbefales at opbevare vand i glasbeholdere. IKEA har mange billige beholdere af glas eller hårdt plastic

Omvendt osmose filtrerer:

natrium
sulfate
calcium
kalium
nitrat
85-94%
96-98%
94-98%
85-95%
60-75% 
  jern
zink
kviksølv
Selen
fosfat
94-98%
95-98%
95-98%
94-96%
96-98%
  bly
arsen
magnesium
nikkel
fluor
95-98%
92-96%
94-98%
96-98%
85-92%
  mangan
cadmium
barium
cyanid
chloride
94-98%
95-98%
95-98%
84-92%
88-92%

Filtreringsprocent: Hvad betyder det ?

Jeg taler om filtreringsprocent, som angiver hvor mange procent af alt det, som IKKE er vand, som bortfiltreres. Det er et gennemsnit af alle i vandet forekommende stoffer, som måles med et TDS/EC/MikroSiemens måler.

Egentlig måles vandets elektriske ledningsevne (electric conductivity) og deraf dannes et skøn. I det viste eksempel på fotos er det mit postevand 343ppm og det filtrerede osmosevand er 10ppm. Det giver en filtreringsprocent på 100 - (10/3,43)% = 97%.

Hvor rent er dit vand?

Postevand i København har jeg flere steder målt til 350ppm (700µS), og kogt ryger det ned på 230ppm (460µS). Med et osmoseanlæg opnås 10-20ppm (20-40µS). Man behøver ikke at være professor i mikrobiologi for at forstå, hvad det betyder: meget renere vand.

 

Kapacitet

Ydelsen måles i GPD, Gallons Per Day eller LPD, Liter Per Dag

1 US Gallon = 3,78 liter, når det handler om membraner til omvendt osmose. Du ser ofte disse tal ved membrankapacitet:

 • 036 GPD = 150 LPD
 • 050 GPD = 190 LPD
 • 075 GPD = 280 LPD
 • 100 GPD = 380 LPD
 • 125 GPD = 470 LPD
 • 300 GPD = 1.100 LPD
 • 400 GPD = 1.500 LPD

Jeg bruger med vilje GPD-tallene, fordi de bruges internationalt. GPD-tallet står på selve membranen. Jeg ved godt, at forhandlere og de fleste danskere og andre europæere bruger liter-tallene.

Ovenstående tal ser jo fine ud, men de er ønsketænkning ved anlæg UDEN pumpe. Det er målt ved en bestemt temperatur (oftest ved 25 °C) og ret højt vandtryk (5-7bar), hvilket de færreste har. En membran tåler max 45°C vand. Realistik er måske 2/3 af ovennævnte værdier, dvs. ved ca. 3 [an error occurred while processing this directive].

Men det værste er faktisk, at masser af forhandlere totalt ukritisk angiver disse tal. Det svarer til at bilforhandleren udelukkende ville sælge biler ved at sige: "Denne bil KAN køre 250 km/timen".

Spildvandsfaktor

En membran, som bruges ved omvendt osmose, skal skille sig af med affaldsstofferne, som filtreres bort. Dette kaldes spildvandet/waste water. Forholdet mellem det rene osmosevand og affaldsvandet kalder jeg spildvandsfaktoren, hvor det rene vand er 1. Denne faktor bliver med de stigende vandpriser stadig vigtigere.

De fleste angiver selve relationen som f.eks. 1:3, hvis spildvandsfaktoren er 3. Jeg taler oftest blot om faktoren og angiver et enkelt tal, i dette eksempel 3. Det er entydigt og lettere.

Spildvandsfaktoren er MEGET afhængig af vandtemperaturen, hvilket ses i denne video

Membranens virkemåde

Det rene vand og det bortfiltrerede vand må selvfølgelig ikke blandes, så derfor har membranhuset to udgange: en til det rene vand og en til det bortfiltrerede vand, som jeg kalder spildvandet. Denne intro-video til 3trins anlæg beskriver bl.a. membranens virkemåde og installation af en membran.

Flow Restrictor (begrænser)

For at membranen kan virke, skal der være et vist tryk inde i membranhuset og dermed på membranen, og her kommer begrænseren ind i billedet. På spildvandslangen har man sat en såkaldt begrænser.

Begrænserens funktion er at begrænse vandgennemstrømningen gennem spildvandsledningen og dermed skabe et modtryk, som føres over i membranen, hvorved der laves rent osmosevand.

Hvis begrænseren IKKE var der, ville alt vandet blot løbe ud gennem affaldsslangen, hvilket ville betyde, at der ikke blev lavet noget rent vand, fordi vandet ville løbe på membranens overflade gennem membranhuset.

Hvis man er kvik, KAN man nøjes med en kuglehane (ses på billedet) og kan så selv regulere hvor mange ml spildvand/minut, der laves. Fordelen er, at man ved at åbne helt for kuglehanen let kan spule membranhuset og dermed membranens overflade, men så skal man til at indstille kuglehanen bagefter. Jeg har endnu ikke prøvet, hvor svært eller let det er.

Præcis dette udnyttes, når man spuler membranens overflade ved enten at forbigå/bypasse begrænseren eller helt fjerne begrænseren.

Der er delte meninger om, hvorvidt det hjælper at spule membranens overflade en gang imellem ved at lade alt vandet strømme gennem membranhuset på fuld tryk. Den letteste måde at gøre dette på er ved at afmontere begrænseren. Derefter tændes for vandet, som fosser hurtigt gennem membranhuset og spuler membranens overflade for evt. rester.

Jeg sælger to T-stykker og en kuglehane, så kan man lave sit eget lille flush/spulesæt. Jeg aner ikke, om det har nogen effekt i det lange løb. Det er måske godt i de første par måneder.


Video om den begrænser, som er INDE i spildvandsslangen i NOGLE af 3-trins anlæggene

3-trins osmoseanlæg i funktion

Videoen viser et 3-trins anlæg i funktion, hvor vandet løber ud i min køkkenvask. Jeg måler mit postevand før og efter og du ser, hvordan det hele ser ud, når det kører.

Membranens holdbarhed

Hvis opbevaret tørt, køligt og mørkt (køleskab er fint): ca. 1 år. Jeg opbevarer membraner i køleskab. Bedst er at købe membranen, når du har brug for den.

Membranens holdbarhed efter at være taget i brug

2-3 år, afhængig af bl.a. begrænseren, der bruges. Jo kraftigere begrænser (lavere ml), desto kortere levetid.

Med en 300ml begrænser holder membranen kortere tid end ved en begrænser med højere ml-værdi. Jeg ved ikke, hvor meget levetiden forkortes, men en leverandør, der bruger en 300ml begrænser, skriver at membranen bør skiftes hvert 2. år. Andre leverandører skriver at en membran normalt bør skiftes hvert 3. år.

Mål vandets renhed med en måler, så ved man hvor godt membranen virker.

Boosterpumpe, membran og begrænser

Et osmoseanlæg MED boosterpumpe giver:
 1. Renere vand (højere fitreringsprocent)
 2. Højere ydelse, altså mere vand pr time
 3. Mindre spildvand (lavere spildvandsfaktor)

Hvis osmoseanlægget (membran + begrænser) har en spildvandsfaktor på 3, kræves ved en 75 Gallons Per Day membran et flow på 1+3=4 gange kapaciteten eller 4*75GPD=300GPD (1.130 liter/dag) eller 12,5 Gallons/time eller 47 Liter/timen. Boosterpumper i shoppen.

Penge: prisen på membran i forhold til vandprisen

Det er en balancegang mellem prisen på en membran og prisen på vand. Jo lavere begrænser, der bruges, specielt, hvis membranen ikke er konstrueret til det, jo mere slides membranen og desto hurtigere skal den skiftes og desto mindre rent vand produceres.

Det anbefales at købe et måleapparat, som måler vandets renhed. Følger du linket, finder du også videoen om måleapparater. Så kan du holde øje med vandkvaliteten og hvornår det er tid til at skifte filtre og membran.

Anlægget skal tilsluttes din vandforsyning på en eller anden måde. Jeg har lavet en video om alle tilslutningsmulighederne. Alle 3-trins anlæg leveres med den viste lille adapter, som kan skrues på et 1/2" gevind, som vi har ved bruseren i badeværelset.

Denne vandhane-adapter kan købes som tilvalg i shoppen (i den gule boks) ved de små anlæg. Den kan skrues på en normal vandhane med enten ydre eller indre gevind. Video og info om vandhaneadapteren.

3-trins anlæggene produceres i store mængder i Kina og Taiwan. De er lavet ret smart med plasticholdere. Alt kan drejes, skubbes og vinkles. Den store beholder indeholder en membran, som følger med anlægget. Efter at have smurt vaseline på de to små O-ringe føres membranen ind i membranbeholderen inden brug. De to andre beholdere er med indbyggede filtre. På engelsk kaldes det "inline filter".

Placering

Du kan placere det, hvor du vil. Du får i alt 3 meter vandslange til 3 slanger.

Vandfilteret behøver ikke altid at være tilsluttet

Du kan lægge anlægget væk og tilslutte det igen, når du vil lave rent vand. Vi har haft et anlæg liggende i 6 uger uden at være tilsluttet vandhanen og det fungerede perfekt igen efter de 6 uger.

Hvis du tilslutter som vist på vandhanen i køkkenet, er det en god ide at placere kanden i vasken for at undgå oversvømmelse på køkkenbordet (jeg har prøvet) OG at sætte et ur til at ringe efter ca. 10 minutter. Denne video viser et lille anlæg i funktion og jeg måler ppm

De 3 trin i filtreringsprocessen

 1. Et inline (engangs) sedimentfilter fjerner grove partikler som kalk, rust, skidt, sand. Standardprodukt, som kaldes også 10" inline, fordi filterbeholder og selve filteret er bygget sammen i modsætning til de større osmoseanlæg.

 2. Et inline (engangs) aktivt kulfilter fjerner bl.a. klor, kalk, flygtige kemiske stoffer og hundredvis af andre menneskeskabte kemikalier. Som ovenstående: standardprodukt.

 3. En membran som fjerner 95-99% af bakterier, vira, hormoner, pesticider, tungmetaller, nitrat, kobber, asbest, herbicider mm.
  Akvarist kan evt. tilføje harpiks/silikatfilter

Engelsk detaljeret beskrivelse af omvendt osmose: what-is-reverse-osmosis

Denne eng. artikel om omvendt osmose, hvad det fjerner, hvordan det fungerer osv., er fantastisk god.

Hvis du kan engelsk, er her en rigtig masse gode svar på typiske spørgsmål, hvis du har akvarie.

Copyright © 2017 by Michael Maardt. All rights reserved.
Du er på Rent-Postevand.dkKontakt • opdateret: 28. Dec. 2017